Sanockim Szklakiem natury 2000, Sanok, 2016

Powrót do realizacji

Urząd Miasta Sanoka powierzył nam w ramach projektu Eko-Sanok nagranie dokumentu o pięknej inicjatywie –Natura 2000, czyli program sieci obszarów objętych ochroną fauny i flory na obszarze Unii Europejskiej. Warto nadmienić, że właśnie nasze rodzinne tereny Ziemi Sanockiej i Bieszczad objęte są działaniami związanymi z tym właśnie programem. Więcej, drogi widzu, dowiesz się z naszego 20-minutowego dokumentu.

Stworzyliśmy więc scenariusz i po jego zaakceptowaniu ruszyliśmy od razu z produkcją. Projekt ten stawiał niemałe wymagania ze względu na bogatą treść, mnogość różnorodnych ujęć (w tym zdjęcia lotnicze i zwierząt), naturalnie płynącą fabułę, a także konieczność wykorzystania całego arsenału sprzętowego (ciężko zliczyć ilośc kart pamięci i dysków twardych z zarejestrowanymi obrazami).

Do tego przedsięwzięcia zaangażowaliśmy strażnika państwowej straży rybackiej, który „w terenie” opowiada dzieciom o zagadnieniach związanych z naturą i ekologią. Fantastycznie było nam również współpracować z panią Krystyną Czubówną, która swoim pięknym, lektorskim głosem doskonale dopełniła obraz i poprowadziła płynną narrację. Takie projekty dla nas to sama przyjemność.

Powrót do realizacji