Warsaw Security Forum, Warszawa, jesień 2016 & 2017

Powrót do realizacji

Warsaw Security Forum, czyli konferencja dotycząca zagadnień bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej odbywająca się cyklicznie od 2014 roku. Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, która – cytując za oficjalną stroną www.pulaski.pl – jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Jest to prestiżowe wydarzenie z udziałem głów państw, premierów, ministrów obrony oraz osób ściśle związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym.

Naszą rolą była kompleksowa obsługa video konferencji, czyli: nagrywanie prelekcji, paneli dyskusyjnych, serii wywiadów z prelegentami, a także zmontowanie video-relacji i zapowiedzi w jednym. Materiały przez nas nagrane i przygotowane posłużyły organizatorom do prowadzenia kilkumiesięcznej kampanii promocyjnej kolejnej edycji Warsaw Security Forum.

Mieliśmy przyjemność obsługiwać dwie edycje tejże konferencji – lata 2016 oraz 2017.

Powrót do realizacji